คอร์สออนไลน์

Connecting The Dots by Dr. Virat


Business model canvas

By ดร.วิรัตน์ เตชะนิรัติศัย : ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด และธุรกิจ

คัมภีร์แผนภาพ กลยุทธ์ธุรกิจ ในกระดาษแผ่นเดียว เพื่อ Direction ที่ชัดเจน สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ที่ช่วยตอบคำถามว่าธุรกิจควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ด้วยสูตรสำเร็จ 2W 5H 2M

Connecting the dots

เชื่อมต่อธุรกิจด้วยคอนเน็กชั่น
By ดร.วิรัตน์ เตชะนิรัติศัย : ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด และธุรกิจ

การสร้างและเชื่อมต่อธุรกิจด้วยการใช้คอนเน็กชั่นรอบตัว อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ธุรกิจเต็มไปด้วยโอกาส และ ความเป็นไปได้ ด้วยวิธีการเฉพาะที่ชื่อว่า “คอนเน็กชั่น 7 ชั่วโคตร”

Creative thinking easy @work

By ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล : ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช กระบวนเกม นักเขียน

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ต้องมีพรสวรรค์ ก็สร้างได้ ด้วยเครื่องมือและเทคนิคพิเศษ ในการ ปรุง ปรับ เปลี่ยน สิ่งที่มีอยู่ สู่สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า

Project management in 1 A4

By ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล : ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช กระบวนเกม นักเขียน

หลักความรู้ในการบริหาร วางแผน ควบคุม ตรวจติดตาม Project เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือที่ถูกย่อยมาให้กระชับพร้อมใช้ในกระดาษ A4 ใบเดียว

Leader as a coach

By โค้ชแหม่ม ณัฏฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา : วิทยากร โค้ช อาจารย์ ผู้บริหารสถาบันคนคิดดี

การพัฒนาผู้คนให้เป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ สนับสนุนคนให้ถึงเป้าหมาย สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านทัศนคติทางบวก ด้วยการโค้ช

รู้จักตน รู้จักคน ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว กับศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ

By อ.ปรารถนา แสงจันทร์ (โค้ชอัน) : 

มองเห็นความถนัด รู้ชัดศักยภาพ รู้จัก เข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น เพื่อ ความสัมพันธ์ที่ดี การตัดสินใจ ความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจ หรือองค์กร ผ่านการดูและวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือด้วยตนเอง

SELF COACHING For Self Transformation

By โค้ชแหม่ม ณัฏฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา : วิทยากร โค้ช อาจารย์ ผู้บริหารสถาบันคนคิดดี


รู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองในเชิงลึก นำพาตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง ให้เข้ากับยุค Digital Transformation ด้วยทักษะ SELF COACHING

30 เคล็ดลับ การสร้างรายได้หลักล้านด้วยธุรกิจคาร์แคร์

By คุณอรุณรัตน์ ประมวญรัฐการ : ผู้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจคาร์แคร์ – แฟรนไชน์ต้นแบบ (Franchisee Master) A Glass Premium Car Detailing & Spa Services Center 


30 เคล็ดลับ สร้างธุรกิจให้อยู่รอด เติบโต ยั่งยืน เข้าใจกรอบความคิด และ คุณสมบัติการเป็นเจ้าของธุรกิจ เรียนรู้ยุทธศาสตร์การบริหารรายได้หลักล้าน ด้วยธุรกิจคาร์แคร์