รู้จักตน รู้จักคน ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว by Coach AUN

รู้จักตน รู้จักคน ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว by Coach AUN

รู้จักตน รู้จักคน ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว กับศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ

By อ.ปรารถนา แสงจันทร์ (โค้ชอัน) : 

มองเห็นความถนัด รู้ชัดศักยภาพ รู้จัก เข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น เพื่อ ความสัมพันธ์ที่ดี การตัดสินใจ ความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจ หรือองค์กร ผ่านการดูและวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือด้วยตนเอง

Responsible Kanawat Chantree
Last Update 08/11/2022
Completion Time 2 hours 11 minutes
Members 1
  • Preview
  • EP1 ความสำคัญของการได้รู้จักตัวเอง
  • EP2 Who am I
  • EP3 มาทำความรู้จักโครงสร้างภายในของสมอง
  • EP4 วิวัฒนาการและพื้นฐานของการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
  • EP5 สมอง กับ ลายนิ้วมือ เชื่อมโยงกันอย่างไร
  • EP6 ลายนิ้วมือแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม กี่ลาย และแตกต่างกันอย่างไร
  • EP7 กลุ่มลายก้นหอย มีกี่ลาย ลักษณะพิเศษแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร
  • EP8 กลุ่มลายมัดหวาย มีกี่ลาย ลักษณะพิเศษแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร
  • EP9 กลุ่มลายโค้ง มีกี่ลาย ลักษณะพิเศษแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร
  • EP10 รูปแบบลายสวนกระแส คืออะไร ลักษณะพิเศษแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร
  • EP11 บุคคลตัวอย่าง และเคสตัวอย่าง
  • EP12 นำความรู้นี้ไปต่อยอดอย่างไร