• EP1 ทำไมต้องบริหารโครงการ
  • EP2 ส่วนประกอบอะไรที่ทำให้โครงการสำเร็จ
  • EP3 การบริหารโครงการ
  • EP4-1_ 3 4 5 รหัสลับการบริหารโครงการ-01
  • EP4-2_3 4 5 รหัสลับการบริหารโครงการ-02
  • EP4-3_3 4 5 รหัสลับการบริหารโครงการ-03
  • EP4-4_3 4 5 รหัสลับการบริหารโครงการ-04
  • EP5 เป้าหมาย ในการบริหารโครงการ
  • EP6 ผู้คน ในการบริหารโครงการ
  • EP7 สภาพแวดล้อม ในการบริหารโครงการ
  • EP8 งาน และ ระยะเวลา ในการบริหารโครงการ
  • EP9 PROJECT MODEL CANVAS
  • EP10 ผลกระทบ ในการบริหารโครงการ
  • EP11 ENDING